Kiedy do prokuratury w sprawie art. 300 kk

Problem: Będę szedł do prokuratury odnośnie art. 300 kk jakie dowody mam przedstawić tam bo mam wypis z cepik że dłużnik posiadał pojazd a że sprzedał go to mam informacje od komornika.

Porada: Zawiadomienie z art. 300 kk sugeruję złożyć dopiero po umorzeniu bezskutecznej egzekucji przez komornika, gdyż jeśli złoży Pan w jej toku, to prokurator będzie miał pretekst do umorzenia postępowania pisząc np. że przecież postępowanie egzekucyjne jeszcze trwa i może komornik natrafi na jakiś inny składnik majątku dłużnika i wyegzekwuje należność. I tak też, jeśli przedstawi Pan prokuratorowi dowód tego, ze dłużnik w trakcie egzekucji zbył pojazd i nie można przez to prowadzić egzekucji z tegoż pojazdu, to prokurator może zgodnie zresztą z prawem stwierdzić, że dłużnik ma prawo pozbyć się jakiegoś składnika swego majątku jeśli ma też i inne z których egzekucja może być prowadzona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.