Odszkodowanie za spóźnione zajęcie konta bankowego

Problem: Ciężko próbuję odzyskać moje pieniądze za pożyczkę udzieloną wtedy jeszcze koledze z osiedla i z pracy. Była firma windykacyjna, nic nie zwojowali. Rozwiązałem z nimi umowę, dałem sprawę prawnikowi, prawomocny nakaz płatniczy załatwił, sprawa teraz zajmuje się już komornik. Wstąpiłem przechodząc do kancelarii prawnej i radca pokazał zajęcie konta dłużnika, kopię. jakoś tak ze dwa tygodnie później spotkałem koleżankę moją i dłużnika. Już z daleka się dziwnie uśmiechała, jak przywitaliśmy, to powiedziała mi, ze dłużnik pochwalił się jej, że komornik wysłał mu pismo o zajęciu konta i że on szybko przelał wszystkie pieniądze z tego konta na konto bankowe jego siostry i że jak bank zablokował konto, to nic tam już nie było. I że powiedział jej że nic od niego „nie dostanę” tak sobie wszystko już poustawiał, z pracy się zwolnił to już wiem. Będę wdzięczny za radę, bo jeżeli rzeczywiście tak było, jak ta koleżanka powiedziała, to bank „spalił”, nie tak ma wyglądać zajęcie, że dłużnik ucieka z pieniędzmi. Nie interesuję się prawem ale to nieraz słyszałem, że za błędy można żądać odszkodowania. Czy przypadkiem nie przysługuje mi prawo pozwać bank o odszkodowanie w kwocie jaka uciekła od zajęcia?

Porada: Ujmując kolokwialnie, dobrze Pan kombinuje, moim zdaniem. Art. 890. § 1 Kodeksu postępowania stanowi bowiem między innymi, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. To według mnie oznacza, że bezzwłocznie po otrzymaniu od komornika polecania zajęcia konta bankowego, bank powinien je zająć – przekazać środki komornikowi. Z kolei art. 892. § 1 tegoż Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że bank, który naruszył przepisy dotyczące obowiązków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Należałoby teraz ustalić po pierwsze, datę doręczenia bankowi zajęcia rachunku bankowego, po drugie datę faktycznego zajęcia środków na rachunku bankowym i po trzecie, czy pomiędzy tymi datami (o ile nie był to ten sam dzień) dłużnik przelał bądź wypłacił środki i w jakiej wysokości. W mojej opinii bank ma obowiązek udostępnić historię operacji na rachunku bankowym za okres pomiędzy tymi datami a już na pewno gdy zażąda tego od banku komornik: http://pamietnikwindykatora.pl/dostep-komornika-do-historii-rachunku-bankowego/ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym z tego rachunku bankowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.