Spłaty w ratach a wszczęcie egzekucji komorniczej

Problem: Mam wyrok sądowy ze muszę byłemu mężowi zwrócić 5 tys. nie pracuję dostaje tylko alimenty na syna były mąż nie zgadza się na ugodę i ja mam takie pytanie czy jak bym mu sama z siebie wpłacała dobrowolnie na jego konto bankowe jakąś kwotę pieniędzy to czy ma prawo oddać mnie wtedy do komornika.

Porada: Tak, mimo okresowych, nawet i częstych, regularnych dobrowolnych wpłat wierzyciel ma prawo skierować wierzytelność do egzekucji komorniczej. Niezależnie od tego, jak wysokie są to wpłaty.

Proszę ewentualnie jeszcze spróbować uświadomić byłemu mężowi, że wszczęcie egzekucji komorniczej nie przyspieszy spłat a może nawet przeciwnie (i niech cieszy się, że w ogóle jakieś wpłaty od Pani otrzymuje). Właśnie dlatego, że Pani aktualnie nie pracuje i egzekucja komornicza może być bezskuteczna. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeśli w mieszkaniu posiada Pani nie nowe ruchomości (meble, sprzęt AGD, itd.). W takich przypadkach komornik najczęściej informuje wierzyciela że używane ruchomości przedstawiają jedynie wartość użytkową a nie handlową i nie zajmuje ich, nie zlicytuje; tak dzieje się w większości egzekucji.

4 myśli na temat “Spłaty w ratach a wszczęcie egzekucji komorniczej”

    1. Opłata stosunkowa jaką pobiera komornik nie może być niższa niż 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przy tej kwocie długu procentowa opłata stosunkowa zapewne jest niższa od 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, więc zabulisz właśnie tę 1/10, sprawdź se sam ile wynosi teraz przeciętne wynagrodzenie.
      Zwykle jednak dłużnik płaci więcej, bo dochodzą jeszcze wydatki na korespondencję, na zapytania do urzędów o majątek dłużnika. Zauważ, że nawet jak będziesz miał jedną złotówkę długu to wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komornika i zapłacisz dodatkowo 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. Tak może się zdarzyć np. jak zapłaciłeś wierzycielowi to, co otrzymałeś w nakazie zapłaty ale bez odsetek, albo jak źle policzyłeś odsetki, np. nie uwzględniłeś odsetek za dwa dni.

  1. Czy należą się koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym jeśli Wierzyciel wystąpił z pismem o umorzenie postępowania , gdyż Dłużnik spłacił całkowicie dług . Komornika nic nie wyegzekwował , ponieważ spłata nastąpiła przed doręczeniem pisma o wszczętej egzekucji . Czy są przepisy artykuły , że w związku umorzeniem postępowania nie należą się koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym . Skoro komornik nie otrzymał opłaty stosunkowej tylko 100zł – tak napisał Sąd , to dlaczego koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym należą się Adwokatowi ?

    1. Niestety ale wygląda na to, że to zastępstwo egzekucyjne dla prawnika jest należne. Chodzi o to, że już się „napracował” sporządzając wniosek op wszczęcie egzekucji i wnosząc ten wniosek do komornika, zanim Pan zapłacił. Tak samo jest w przypadku wniesienia pozwu – jeżeli pozwany zapłaci zanim sąd wyda nakaz zapłaty to i tak prawnikowi należy się już zastępstwo procesowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.