Zażądaj od komornika rozliczenia zaliczek

rozliczenie zaliczki

Kiedyś jeden z komentatorów na tym blogu napisał, że komornicy sądowi dzielą się na tych, co zarabiają na skutecznej egzekucji długów oraz na tych co zarabiają na wyciąganiu zaliczek od wierzycieli egzekwujących. W owym czasie niewiele miałem do powiedzenia w tym temacie gdy prawie wszystkie sprawy egzekucyjne z całego kraju kierowałem do jednego komornika – z wyboru. Po jakimś czasie jednak powróciłem do praktyki sprzed wielu lat i ponownie wysyłałem wnioski egzekucyjne do komorników właściwych dla miejsca zamieszkania dłużników.

Twierdzenie komentatora przytoczone na wstępie jest może zbyt radykalne, ale faktycznie dziw to, że niektórzy komornicy pobierają np. 250 zł. zaliczki i po bezskutecznej egzekucji nie zwracają wierzycielowi nic z tejże albo przeciwnie, wzywają do dopłaty a inni zwracają sporą część mimo wykonania takich samych czynności, zapytań.

I tak też, jak w tytule; jeżeli masz podejrzenia, to zażycz sobie po bezskutecznej egzekucji szczegółowego rozliczenia zaliczek, czyli ile i na co zostało wydane i zażądaj potwierdzeń wydatkowania tych kwot przez komornika. I tak też, powinien udokumentować Ci jaką kwotę przeznaczył odpowiednio na zapytania o konta do OGNIVO, Elektroniczne zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) , Urzędu Skarbowego, CEPiK, Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (EKW), PESEL, i ewentualne inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.