Zlicytowanie samochodu przewłaszczonego na bank

Problem: Mam prośbę o udzielenie mi porady w następującej kwestii. Załóżmy że jestem dłużnikiem i komornik prowadzi przeciwko mnie egzekucję. Zajął samochód którym poruszam się, lecz ten samochód nie należy teraz do mnie ponieważ mam w banku kredyt i ten samochód został przewłaszczony na rzecz banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Bank został poinformowany o fakcie zajęcia samochodu i wystosował do mojego wierzyciela wezwanie do zwolnienia samochodu z egzekucji informując że samochód jest zabezpieczeniem kredytu i że został przewłaszczony na rzecz banku. Wierzyciel nie zareagował na to wezwanie i minął już miesiąc od tego czasu a bank zapomniał złożyć powództwo przeciwegzekucyjne o zwolnienia samochodu spod egzekucji. Samochód został zlicytowany, wierzyciel otrzymał swoje pieniądze a bank bezpowrotnie stracił samochód jako zabezpieczenie kredytu. Pytanie moje jest w związku z tym następujące. Czy moje zadłużenie wobec banku z tytułu kredytu jest teraz mniejsze o wartość tego samochodu? Bo przecież sytuację tę można by porównać do sprzeniewierzenia albo zniszczenia przez bank mojego samochodu który został warunkowo i czasowo (w ramach umowy o kredyt) przewłaszczony na rzecz banku. To bank odpowiada za to, ze nie złożył na czas powództwa przeciwegzekucyjnego, a nie ja.

Porada: Naszym zdaniem ma Pan rację, tzn. w przypadku utraty zabezpieczenia kredytu z winy banku, należałoby pomniejszyć kwotę zobowiązania z tytułu kredytu o wartość zabezpieczenia. Komornik ma prawo zajmować w postępowaniu egzekucyjnym także te rzeczy które znajdują się we władaniu dłużnika, bez uprzedniego sprawdzenia czy są one jego własnością. Bank powinien złożyć powództwo przeciwegzekucyjne w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zajęciu pojazdu przewłaszczonego jako zabezpieczenie kredytu. Ponosi więc pełną odpowiedzialność za przepadek samochodu. Pan nie miał możliwości wnieść powództwa przeciegzekucyjnego w tej sprawie, nie miał Pan też prawa uniemożliwiać zajęcia samochodu przez komornika.

2 myśli na temat “Zlicytowanie samochodu przewłaszczonego na bank”

  1. Witam mam komornika w urzedzie skarbowym w kwocie 4000.kupilam auto z mezem. Jestem w 10% wspolwlascicielem. Jak zarejestrowac auto. Czy w dowodzie rejestracyjnym bedzie jakis wpis

    1. W dowodzie rejestracyjnym współwłasność jest odnotowana jeżeli wynika z dokumentu własności czyli chyba najczęściej z umowy kupna-sprzedaży. Swoją droga to wątpię żeby ktoś chciał kupić na licytacji udział 10% w pojeździe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.