Zwolnienie z kosztów sądowych w powództwie przeciwegzekucyjnym

Problem: Taki pozew o powództwo przeciwegzekucyjne – pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego składa się do sadu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tak i czy to coś kosztuje?

Porada: Powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego musi Pani wnieść do Sądu Rejonowego w Lubartowie I Wydział Cywilny skoro mieszka Pani w Lubartowie i komornik z Lubartowa prowadzi przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu czyli kwoty jaką jeszcze w tym momencie komornik usiłuje nienależnie wyegzekwować. Wnosząc pozew może Pani wnieść jednocześnie o zwolnienie z opłaty sądowej Zgodnie z art. 102 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Takie oświadczenie musi Pani dołączyć do pozwu na specjalnym formularzu. Wnosząc o zwolnienie z tych kosztów może Pani dodać, że jest to wydatek którego Pani nie mogła przewidzieć i w związku z tym oszczędzać na ten cel pieniądze, bo przecież trudno przypuszczać, że bank jako tzw. instytucja zaufania społecznego tak postąpi – nie złoży wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego mimo tego, że dług sprzedał i mimo monitów z Pani i nowego wierzyciela strony, uparcie nie wykonuje tego obowiązku. Jeżeli sąd nie zwolni Pani z kosztów to przysługuje Pani zażalenie. Jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, to będzie Pani musiała opłacić ten wpis 5% i jeżeli wygra Pani tę sprawę, to będzie Pani mogła żądać od banku zwrotu uiszczonej przez Panią opłaty sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *